Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden og foretage målrettet markedsføring. Denne information deles med tredjepart. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken. Læs mere

Close

Looking for our international site?

Click here
Close

BETINGELSER

Everclassic ApS - Brugervilkår / betingelser for brug
 

Gældende vilkår

Nærværende vilkår regulerer forholdet mellem Everclassic ApS (i det følgende ”Everclassic” eller ”vi”) og dig som bruger af EVERCLASSIC.COM. Vilkårene er juridisk bindende, og accept af vilkårene er en betingelse for, at du kan oprette dig som bruger af sitet. Ved oprettelse og 'jeg accepterer brugerbetingelserne' bekræfter du dermed, at du har læst og accepterer brugervilkårene.

Everclassic forbeholder sig retten til at ændre i brugervilkårene. Væsentlige vilkårsændringer vil blive meddelt dig på den e-mailadresse, som du har oplyst under ”Min profil”. Ønsker du ikke at acceptere de nye vilkår, kan du til enhver tid lukke din konto ved at sende en mail til kundeservice på info@everclassic.com.


Platformen

 

EVERCLASSIC.COM er en platform, hvor brugerne kan købe og sælge effekter, der ligger inden for de gældende kategorier fastsat af Everclassic. Køber og sælger handler direkte med hinanden og Everclassic er derfor ikke medpart i handlerne. Everclassic stiller udelukkende den tekniske handelsplatform til rådighed for brugerne, og er derfor ikke ansvarlig for de køb og salg, der sker via sitet.
 

Varetyper  

På EVERCLASSIC.COM må der sælges varer indenfor vores hovedkategorier: Møbler, belysning, kunst, glas, porcelæn, bestik, keramik, hobby og samleobjekter, kunsthåndværk, smykker, ure og design.

Det er ikke tilladt at sælge varer, der er pornografiske, racistiske, eller på anden måde kan støde enkeltpersoner eller befolkningsgrupper. Vi tillader ikke salg af våben, dyr, nazi-effekter, skeletter og kranier, effekter som ikke overholder Washington-konventionen, kopier af originale effekter og blasfemiske effekter.

Hvis Everclassic ApS vurderer, at en vare ikke lever op til ovennævnte kriterier, er Everclassic fuldt berettiget til at slette eller deaktivere den pågældende vare på sitet. Det er sælgers ansvar at dokumentere, at varen overholder ovenstående betingelser, såfremt Everclassic anmoder om det. Du kan altid sende en mail til info@everclassic.com , hvis du er i tvivl om din vare kan sælges på EVERCLASSIC.COM.


Oprettelse som bruger

For at kunne sælge eller købe effekter på EVERCLASSIC.COM skal du oprette dig som bruger. Det er kun tilladt at have én brugerkonto hos EVERCLASSIC.COM og vi er berettiget til at lukke konti, hvis brud på dette konstateres.

Ved oprettelse skal du oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mm. Du står inde for, at dine personlige brugeroplysninger til enhver tid er sande og korrekte – så husk at opdatere oplysningerne, hvis du flytter eller lignende. Din adgangskode er personlig, og du forpligter dig til at sikre at den ikke kommer til andres kendskab. Dine brugeroplysninger vil til enhver tid blive behandlet fortroligt af Everclassic og vil blive opbevaret krypteret. Læs mere under "Persondata og fortrolighed". 

Du skal være 15 år for at oprette dig som bruger. Det er ikke tilladt at linke eller henvise til andre hjemmesider fra din brugerprofil.


Betingelser for sælger

Som sælger skal du sikre, at den vare du ønsker at sælge, er tilladt ifølge Everclassic’s regler. Se nærmere under ”Varetyper”. Det er dit ansvar som sælger at beskrive dine varer korrekt, sandfærdigt og fyldestgørende. Du er forpligtet til at give alle de oplysninger, der er relevante for køberen. Det er dit ansvar, at varebeskrivelsen ikke er misvisende, vildledende eller på anden måde egnet til at skabe tvivl om varens egenskaber. Du står inde for, at du har den fulde ejendomsret til den vare, du sælger, og at du er berettiget til at sælge den til tredjemand. Ligeledes står du inde for, at varen ikke er behæftet med gæld eller andre forpligtelser, og at varen lever op til samtlige lovmæssige krav, der måtte gælde. Endelig er det dit ansvar at sikre, at varen og salget af varen, herunder de fotos der vises, ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

Det er ikke tilladt at linke eller henvise til andre hjemmesider fra din varebeskrivelse. Det er dit ansvar som sælger at sikre, at køber gøres bekendt med de vilkår, der gælder ved handle med dig som sælger. Den pris, du oplyser på dine varer, skal være inklusiv moms. Eventuelle fragtpriser skal ligeledes angives inklusiv moms. Der må ikke optræde mennesker på dine annoncebilleder.

Som udgangspunkt er de fleste salg på EVERCLASSIC.COM af privat karakter, og indgås som civilkøb mellem to private parter. I så fald gælder dansk rets almindelige regler for civilkøb, herunder købeloven, men der gælder ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Dette vil dog være anderledes, såfremt du som sælger må anses for at handle som led i dit erhverv. Dette kan fx være tilfældet, hvis du sælger samme type varer fra din egen hjemmeside eller i fysiske butikker, ligesom det ved vurderingen om du er privat eller erhvervskunde vil indgå, om du er [momsregistreret/har et CVR-nummer] samt hvor stor din omsætning er. Sker et salg som led i sælgers erhverv, er der tale om et forbrugerkøb, hvilket bl.a. betyder, at køber har 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Som erhvervsmæssig sælger er du forpligtet til at give køber forskellige lovmæssige oplysninger, herunder oplysning om fortrydelsesretten. Det er ikke Everclassic’s ansvar at afgøre, hvorvidt et salg sker som civilkøb eller forbrugerkøb.

Som sælger accepterer du at betale for dit salg til Everclassic i henhold til de til enhver tid gældende priser, se nedenfor under ”Betaling af annoncer og abonnementer” på EVERCLASSIC.COM. Det er dit ansvar som sælger at indberette skattepligtig indkomst til SKAT. Everclassic har intet ansvar i dette henseende.


Betingelser for køber

Som køber er du indforstået med, at en aftale du indgår med en sælger, der har varer til salg på Everclassic er juridisk bindende mellem dig og sælger. Du accepterer, at Everclassic ikke kan gøres ansvarlig, såfremt sælger viser sig ikke at leve op til sine forpligtelser eller såfremt der måtte være fejl eller mangler ved den købte vare.


Handelsvilkår

En vare er til salg i 6 måneder. Er varen ikke solgt, kan Everclassic vælge at deaktivere den på sitet. Du kan dog altid aktivere din vare igen og denne løber så 6 måneder igen. Aktiveringen gælder dog som en ny oplægning og du skal på ny betale evt. fremhævninger, såfremt det ønskes. 

Everclassic forbeholder sig ret til at forlænge, afkorte eller lukke for et salg, hvis der opstår tekniske fejl. Ligeledes forbeholder Everclassic sig ret til at annullere en indgået handel, hvis der kan påvises mistanke om ulovligheder eller krænkelse af tredjemands rettigheder.

Everclassic forbeholder sig også ret til at flytte en vare til en anden varekategori, hvis Everclassic vurderer, at varen er forkert placeret.


Ansvarsfraskrivelse

Alle handler sker direkte mellem sælger og køber. Everclassic er ikke medpart i handlerne og kan ikke gøres ansvarlig i nogen henseende. En handel sker på de kontraktmæssige vilkår, som den pågældende sælger har oplyst, at der gælder ved handel med sælger. Vilkårene kan stå skrevet i sælgerens ”salgs-vilkår” eller kan fremgå af skriftlig eller mundtlig korrespondance mellem sælger og køber. Everclassic er ikke ansvarlig i relation til sælgerens vilkår. Alle handler er desuden underlagt den, til enhver tid gældende, danske lovgivning.

Everclassic fører ikke kontrol med de varer, der sættes til salg, og gennemser ikke varebeskrivelser eller fotos. Everclassic kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl i en sælgers varebeskrivelse, ligesom Everclassic ikke er ansvarlig for varens lovlighed, kvalitet, funktionsdygtighed eller andet, herunder eventuelle følgeskader, som brug af varen måtte medføre. Dette påhviler udelukkende sælger, og konflikter skal løses direkte mellem sælger og køber.

Everclassic fører heller ikke kontrol med betaling eller levering af købte varer. Aftale om betaling og levering indgås direkte mellem sælger og køber, og Everclassic har ingen medpart i, eller ansvar for, sådanne aftaler.

Everclassic kan således aldrig gøres ansvarlig eller pålægges at indtræde i en brugers forpligtelser, hvis en bruger ikke efterlever sin aftale med en anden bruger.

Everclassic kan ikke garantere, at der til enhver tid er adgang til sitet. Der kan være nedetid pga planlagte it-opdateringer eller der kan opstå udefrakommende hændelser, som medfører midlertidig lukning af sitet. Der kan ikke stilles krav til Everclassic for dette, hverken i relation til tab, manglende omsætning eller andet. Ligeledes kan der ikke rejses krav mod Everclassic i tilfælde af force majeure.


Betaling af oplægning af annoncer og auktioner på Everclassic

Nedenfor kan du se hvad du evt. kan betale for på EVERCLASSIC.COM, som henholdsvis erhvervskunde og privatkunde.

Erhvervskunder 

Det er gratis at oplægge annoncer og auktioner på EVERCLASSIC.COM og man kan som erhvervskunde oplægge et ubegrænset antal annoncer.

Privatkunder 
Det er gratis at oplægge annoncer og auktioner på EVERCLASSIC.COM og man kan som privatkunde oplægge et ubegrænset antal annoncer.

Fremhævninger (kun muligt på desktop og mobilesite og IKKE på EVERCLASSIC APP). Dvs køb af fremhævninger på Desktop eller mobilesite vil ikke blive fremhævet på EVERCLASSIC APP)

Fremhævet ramme om annonce DKK 15 (løber i hele annoncens aktive periode)
Spotmærke på annoncen DKK 20 (løber i hele annoncens aktive periode)
Annoncen placeres øverst i søgeresultaterne på kategorisiderne i 5 dage DKK 20
Annoncen placeres øverst i søgeresultaterne på kategorisiderne i 10 dage DKK 40
Annoncen placeres øverst i søgeresultaterne på kategorisiderne  i 30 dage DKK 70
Annoncen placeres på forsiden af EVERCLASSIC.COM i 48 timer DKK 100

Betaling af fremhævninger sker således: Ved oplægningen af annoncerne kan du tilvælge forskellige fremhævninger af annoncen samt evt. oplægningsafgifter eller abonnementer. Inden din annonce godkendes og oplægges vil du blive bedt om betaling af dine valgte ydelser. Du kan betale med de gængse kreditkort. Dine køb registreres automatisk og faktureres på din konto. Du kan se dine køb af annoncer ved at gå ind under din brugerprofil' og derefter under 'Betalinger'. 


Fortrydelse af køb af fremhævninger

Da fremhævninger tages i brug med det samme, bortfalder din fortrydelsesret. 
 

Nyhedsbreve / kommunikation via e-mail

Everclassic kommunikerer til sine brugere via e-mail. Det er dit ansvar som bruger at sikre, at den e-mailadresse du har oplyst, altid er opdateret. Som bruger accepterer du at modtage Everclassic’s nyhedsbrev via e-mail, der udsendes løbende med information om vilkårsændringer, nye tiltag på sitet samt generel markedsføring af vores ydelser. 


Kundesupport

Såfremt du som bruger har spørgsmål til Everclassic, kan du kontakte os på info@everclassic.com . Vi yder ikke support via telefonen. Vi vil dog rigtig gerne snakke med vores kunder. Derfor ringer vi tilbage til de kunder der måtte ønske det og som har bedt om dette via mail til info@everclassic.com. 
 

Immaterielle rettigheder

Krænkelse af tredjemand rettigheder.

Når du som sælger sætter en vare til salg eller opretter en annonce på EVERCLASSIC.COM, står du inde for, at hverken varebeskrivelse, varefotos, annoncetekst eller annoncefotos krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Du står inde for kun at vise fotos, som du har den fulde ret til at anvende. Du bærer derfor det fulde ansvar, hvis der i dine varer, eller i din markedsføring af dine varer, indgår elementer der er i strid med tredjemands rettigheder.

Everclassic kontrollerer ikke varer til salg eller annoncer, og kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for krav fra tredjemand i så henseende. 

 

Anmeldelse

Såfremt du som bruger eller tredjemand oplever salg eller annoncer på EVERCLASSIC.COM, som du mener krænker andres rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på info@everclassic.com. 
 

Brug af dine rettigheder

Ved oprettelse af varesalg eller annonce accepterer du, at Everclassic er berettiget til frit at anvende og vise dine varer og dine annoncer i markedsføringen af EVERCLASSIC.COM, eller i kommerciel sammenhæng i øvrigt. Denne ret gælder tidsmæssigt og geografisk ubegrænset, ligesom den gælder for alle tilgængelige medier og markedsføringsplatforme.

Søgemaskiner

Everclassic ApS kan ikke gøres ansvarlig for og har ikke mulighed for at kontrollere, om dine varer eller annoncer fremgår af eksterne søgemaskiner.
 

Everclassic ApSs rettigheder

Alle Everclassic ApSs varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder tilhører EVERCLASSIC.COM alene, og må ikke benyttes af tredjemand. Som bruger må du derfor ikke benytte Everclassic’s kendetegn uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er dog tilladt at markedsføre din egne vare på andre sites, sociale medier med mere.

 

Persondata og fortrolighed

Persondatapolitik

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Everclassic ApS indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os. Denne kan blive ændret, så besøg derfor regelmæssigt vores hjemmeside, for at holde dig opdateret.

 Dine brugeroplysninger indsamles og registreres af Everclassic ApS. 
Thoravej 13, 2400 København NV. Cvr nummer: 30533127.
Dine oplysninger opbevares på en server og behandles til enhver tid fortroligt. Dine oplysninger anvendes til brug af handel med varer på Everclassic.com og til statistiske formål. Dine brugeroplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand, med mindre Everclassic.com bliver pålagt det i henhold til gældende lovgivning.


Cookies

Du kan søge anonymt på vores hjemmeside. Vi indsamler automatisk oplysninger om dig når du besøger vores hjemmeside ved hjælp af cookies.

En cookie er en lille tekstfil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilken type browser du bruger og hvilke sider og funktioner du besøger, for eksempel om, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden. Vi placerer primært cookies på din computer for at kunne føre statistik over brugen af hjemmesiden. De oplysninger, vi får, er for eksempel browsertyper, sete sider og klik på links. Vi bruger oplysningerne til at danne os et samlet overblik over, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Den statistik, vi får ved hjælp af cookies, bruger vi til at forbedre hjemmesiden. 

Vi gør dette med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring. Vi gør også brug af tredjepartscookies, som er cookies, der placeres af andre end os. Det kan fx være firmaer, som hjælper os med at måle, analysere og målrette vores ydelser, annoncer og indhold. Nogle cookies gemmes, indtil du lukker din browser ned, mens andre gemmes i længere tid. Ønsker du at begrænse, hvilke cookies vi sætter, kan du i de fleste browsere ændre indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager. 
Du kan godt undgå cookies, og det er også muligt at fjerne eksisterende cookies fra din computer.

 

Persondata

Når du opretter dig som bruger beder vi dig om at oplyse visse personlige data. For at kunne sælge en vare skal du som minimum oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Dine persondata indhentes, registreres, opbevares og anvendes udelukkende med henblik på at gøre det muligt for dig at sælge varer hos Everclassic.com. Hos Everclassic.com kommunikerer vi til vores brugere via e-mail. Det er dit ansvar som bruger at sikre, at den e-mailadresse du har oplyst, altid er opdateret. Som bruger på Everclassic.com skal du acceptere at modtage nyhedsbrev via e-mail, der udsendes løbende med information om vilkårsændringer, nye tiltag på sitet samt generel markedsføring af vores ydelser. 

 

Persondata gemt i forbindelse med salg via auktion

I forbindelse med salg via auktion gemmer vi dit kontonummer. Dine informationer vil blive gemt via MANGOPAY SA, der behandler alle kortoplysninger. MANGOPAY SA er en sikker elektronisk betalingsservice for Visa og MasterCard/Eurocard. Alle kortoplysninger behandles, transmitteres og sikres i overenstemmelse med EU-lovgivningen. Kortholderdata lagres i krypteret form, hvilket sikrer at kun autoriserede personer har adgang til oplysningerne. 

 

Når du downloader og bruger vores app

Når du downloader vores app accepterer du, at vi anvender en 'Authentication token' på din mobiltelefon. En 'Authentication token' er en krypteret tekst, der benyttes som en slags digital billet, som identificerer dig ud fra eksempelvis navn, e-mail adresse og giver dig lov til at ændre dine stamoplysninger samt at sælge varer.

 

Dine rettigheder

Vi ønsker at skabe en gennemsigtighed med hensyn til behandling af dine oplysninger. Vi vil derfor som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

1. Retten til berigtigelse

Du har som bruger mulighed for at tilgå oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din registrering som bruger. Du kan foretage eventuelle ændringer af oplysninger under ’min profil’.

 

2. Indsigtsretten

Ønsker du at få indsigt i hvilke personoplysninger vi har registeret om dig, kan du til enhver tid se alle oplysninger ved at logge ind på Everclassic.com og klikke på dit navn øverst til højre. Her kan du ydermere se dine annoncer, annoncer du byder på, dine auktioner, betalinger, indbakke og favoritter. Du har til hver en tid ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Det gør du ved at kontakte os på info@everclassic.com.

 

3. Retten til indsigelse

Du har som bruger hos Everclassic.com ret til at af særlige årsager, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Retten til indsigelse betyder, at du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige årsager til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet. Everclassic.com vil herefter tage stilling til, om indsigelsen er berettiget.

 

4. Retten til tilbagekaldelse af samtykke

Du har til hver en tid ret til, at tilbagekalde et givent samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger. For at tilbagekalde dine samtykker skal du kontakte os på info@everclassic.com.

 

5. Retten til slettelse af persondata

Såfremt vi vurderer at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige at opbevare ud fra det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, vil disse blive slettet. De oplysninger vi har indsamlet i forbindelse med dit samtykke om at modtage markedsføring via e-mail slettes kun, hvis du tilbagekalder dit samtykke omkring dette.

 

6. Sikkerhed

Alle persondata opbevares på en sikret database hos Everclassic.com og behandles fortroligt. Serveren med dine data er beskyttet mod uautoriseret fysisk og elektronisk adgang.

 

7. Kontaktoplysninger

Hos Everclassic.com er vi dataansvarlige for de persondata der indsamles via vores hjemmeside. Hvis du har spørgsmål eller lignende er du velkommen til at kontakte os på:

Everclassic ApS

Thoravej 13

2400 København NV

Telefonnummer: (+45) 7199 0445

E-mail: info@everclassic.com

 

Lukning af brugerkonto

Ønsker du ikke længere at benytte din brugerkonto, kan du til enhver tid kontakte EVERCLASSIC.COM og bede om at få din konto lukket. Dette gøres ved at sende en mail til info@everclassic.com . Husk at skrive 'Lukning af brugerkonto' i emnefelt. 

Såfremt EVERCLASSIC.COM konstaterer eller har mistanke om, at en bruger handler i strid med EVERCLASSIC.COMs vilkår eller i strid med gældende lovgivning, er Everclassic til enhver tid berettiget til at lukke brugerkontoen uden yderligere varsel. Det samme gælder, hvis der konstateres forsøg på misbrug af EVERCLASSIC.COMs tjenester, afgivelse af falske brugeroplysninger eller anden adfærd, der er uforenelig med Everclassic’s forretningsetik.

EVERCLASSIC.COM kan ikke gøres ansvarlig for nogen krav i den forbindelse.


AUKTIONER PÅ EVERCLASSIC


Vurderinger af effekter på auktion

Vurderinger er foretaget af Everclassic. I de tilfælde hvor der er tvivl om værdiansættelse af en effekt, kontakter vi eksperter på området. I de tilfælde hvor vi fortsat er i tvivl, vil effekten ikke blive sat på auktion. Vi fastsætter vurderingen til det, vi mener sammenlignelige effekter gennemsnitligt sælges til. En vurdering er dog i mange tilfælde et gæt og derfor kan det endelige hammerslag være højere eller lavere end vurderingen. Efterspørgsel er altafgørende for at opnå et tilfredsstillende hammerslag.


Beskrivelser af effekter på auktion

Vi beskriver effekter så godt vi kan. Vi tager udgangspunkt i, at en køber gerne vil vide så meget som muligt. Vi beskriver eventuelle mangler og defekter. Der må forventes almindelig brugsslitage på alle vores ting med mindre, at varen er helt ny. 


Fortrydelsesret på køb foretaget på auktion (privat forbruger)

Alle private forbrugere har som udgangspunkt fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Dette betyder at du har 14 dage til at fortryde dit køb. Du skal hurtigst muligt inden de 14 dage meddele EVERCLASSIC at du gerne vil fortryde dit køb. Du skal levere effekten tilbage  i samme stand som du modtog den. Du betaler selv for at få den leveret tilbage til EVERCLASSIC. Vi retunere købesummen tilbage til din konto, dog ikke de evt. transportomkostninger du måtte have haft.


Fortrydelsesret på køb foretaget på auktion (professionel forbruger/handlende)

Hvis du byder på en vare som professionel handlende og det sker i erhvervsmæssig henseende, så gælder der ikke nogen fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder heller ikke, hvis en sælger byder på egne auktioner.


Misbrug af fortrydelsesretten ved køb på auktion

Det er i orden at fortryde sit køb på EVERCLASSIC.COM, men hvis fortrydelsesretten misbruges og vi ser et mønster i brugen af denne, forbeholder vi os ret til at lukke den pågældendes konto hos EVERCLASSIC.COM. Vi giver dig altid en advarsel herom inden.


Salær på auktion

Der pålægges et købssalær på 10 % af hammerslagsprisen. Ingen andre gebyrer vil blive opkrævet.Budgivning på auktion og forlængelse af en auktion

Du skal være oprettet som bruger for at byde på en auktion på EVERCLASSIC.COM. 

Når du byder på en auktion på EVERCLASSIC.COM, så sker det anonymt. Du har et kundenummer som fremgår af budhistorikken. Der vil ud fra dit kundenummer være angivet "(dig)", så du kan kende dine egne bud. Du er ansvarlig for de bud, som er afgivet i dit kundenummer og du indestår for de pågældende bud. 


Auktionsforlængelse

Hvis der bydes på en auktion og der er mindre end 2 minutter til auktionen slutter, forlænges auktionen med 2 min. Hvis der bydes igen, forlænges auktion yderligere. Alle skal kunne nå at byde, hvis de bliver overbudt og derfor forlænges auktioner, hvor der bydes indenfor de sidste 2 minutter.


Betaling for købte effekter på auktion

Du skal betale dine køb indenfor 5 dage efter hammerslag. Alle betalinger foregår online. Du modtager ved hammerslag en mail, der bekræfter dit køb. I denne mail finder du link til online betaling. Linket fører til EVERCLASSIC.COM, hvor du under “Mine sider” / Auktioner kan betale dine køb. Der pålægges rykkergebyr ved for sen betaling. Ved fortsat manglende betaling lukker vi for din adgang til EVERCLASSIC.COM.


Afhentning af effekter købt på auktion

Du skal afhente dine købte effekter inden 14 dage fra betaling på sælgers adresse. Når du har betalt modtager du en email med oplysninger om, hvor den købte effekt kan afhentes. Skriv til info@everclassic.com , hvis du har spørgsmål omkring  en vundet auktion. Husk legitimation når du afhenter. Hvis du får andre til at afhente, så husk af give dem en fuldmagt til dette. Personen der henter skal ligeledes vise legitimation.


Transport af købte auktionseffekter

Du aftaler selv transport med sælger. Du kan selv afhente din vundne auktioner. Du kan selv kontakte en transportør og få dine købte effekter afhentet eller du kan benytte Everclassic´s samarbejdspartner JH Transport.


Reklamation over effekter købt på auktion

Købelovens regler omkring mangler gælder ved reklamationer. Dvs. at hvis en effekt har væsentlige mangler, så kan du annullere købet. Dette gælder også hvis varebeskrivelsen ikke stemmer overens med det, du har købt. Hvis Everclassic ikke har beskrevet fejl og mangler, så kan du ligeledes annullere købet. Hvis en vare viser sig at være en forfalskning (kopimøbel) så kan du annullere købet. Vi tilbagefører købesummen til din konto. Den købte effekt skal returneres inden tilbageførelse af beløb. 


Afbrydelse, om-auktion eller nedbrud på auktioner

Vi forbeholder os ret til at afbryde, forlænge eller lade en auktion gå om, hvis vi vurderer, at der foreligger en god grund hertil. En god grund er fx teknisk nedbrud – dvs. at der ikke har været bred adgang til EVERCLASSIC.COM eller at der er mistanke om snyd eller anden ulovlig aktivitet på EVERCLASSIC.COM. Everclassican ikke garantere, at der til enhver tid er adgang til sitet. Der kan være nedetid pga. planlagte it-opdateringer eller der kan opstå udefrakommende hændelser, som medfører midlertidig lukning af sitet. Der kan i denne forbindelse ikke rejses erstatningskrav mod Everclassic. Ligeledes kan der ikke rejses erstatningskrav mod Everclassic i tilfælde af force majeure.
Arrow up